صنعت آبکاری و پوشش دهی

فراهم آوری ملزومات صنعت آبکاری با توجه به نقش عمده پوشش دهی در صنعت کشور، از اهداف عمده گروه صنعتی رانیز طی سالیان متمادی با اتکا به پشتوانه علمی و دانش فنی  بوده است. فعالیت عمده این گروه در زمینه تامین نیازهای این صنعت مشتمل بر موارد زیر است:

 • آبکاری نیکل 

 • آبکاری کروم سخت

 • آبکاری مس سیانوری

 • آبکاری گالوانیزه

 • پوشش دهی نوین منیزیم – آلومینیم (POSMAC)

 • پوشش دهی نوین پوسته روی (Zinc flake)

صنایع مرتبط با آبکاری :

 • خودرو

 • موتورسیکلت

 • لوازم خانگی

 • مبلمان اداری

 • شیر آلات

23
07

ملزومات آبکاری (مواد تامین کننده پوشش) :

 • آند نیکل

 • آند مس

 • آند روی

 • سولفات نیکل

 • کلراید نیکل

 • کرومیک اسید

فارسی