فراهم آوری ملزومات صنعت آبکاری با توجه به نقش عمده پوشش دهی در صنعت کشور، از اهداف عمده گروه صنعتی رانیز طی سالیان متمادی با اتکا به پشتوانه علمی و دانش فنی  بوده است. فعالیت عمده این گروه در زمینه تامین نیازهای این صنعت مشتمل بر موارد زیر است:

 • آبکاری نیکل

 • آبکاری کروم سخت

 • آبکاری مس سیانوری

 •  آبکاری گالوانیزه

 • پوشش دهی نوین منیزیم – آلومینیم (POSMAC)

 • پوشش دهی نوین پوسته روی (Zinc Flake)

صنایع مرتبط با آبکاری :

 • خودرو

 • موتورسیکلت

 • لوازم خانگی

 • مبلمان اداری

 • شیر آلات

23
07

ملزومات آبکاری (مواد تامین کننده پوشش) :

 • آند نیکل

 • آند مس

 • آند روی

 • سولفات نیکل

 • کلراید نیکل

 • کرومیک اسید