09

نظر به اهمیت بالای منبع انرژی قابل ذخیره، فرایند تولید باتری‌های قابل شارژ واجد چگالی انرژی مناسب اهمیت فراوانی در صنعت خودرو و وسایل قابل حمل (portable) دارد. اجزاء مهم این وسیله ذخیره انرژی شامل آند، کاتد و الکترولیت است که گروه صنایع رانیز در زمینه فراهم آوری  ملزومات آن بصورت عمده ای فعالیت می نماید:

  • باتری سرب – اسید:

  • آلیاژسازی آند اکسید سرب( جهت بهبود خواص مکانیکی و الکتروشیمیایی): افزودن قلع و آنتیموان

  • آلیاژسازی آند سربی( جهت بهبود خواص مکانیکی و الکتروشیمیایی)

  • الکترولیت: اسید سولفوریک

03
02
  • باتری لیتیم – یون:

  • مواد کاتدی نیکل منگنز کبالت اکسید (NMC):

  • سولفات ها: نیکل – منگنز- کبالت

  • اکسیدها: نیکل – منگنز- کبالت

  • مواد کاتدی لیتیم آهن فسفات (LFP):

  • کربنات لیتیم

  • هیدروکسید لیتیم

  • آند : گرافیت

فارسی