09

نظر به اهمیت بالای منبع انرژی قابل ذخیره، فرایند تولید باتری‌های قابل شارژ واجد چگالی انرژی مناسب اهمیت فراوانی در صنعت خودرو و وسایل قابل حمل (portable) دارد. اجزاء مهم این وسیله ذخیره انرژی شامل آند، کاتد و الکترولیت است که گروه صنایع رانیز در زمینه فراهم آوری  ملزومات آن بصورت عمده ای فعالیت می نماید:

 • باتری سرب – اسید:

 • آلیاژسازی آند اکسید سرب( جهت بهبود خواص مکانیکی و الکتروشیمیایی): افزودن قلع و آنتیموان

 • آلیاژسازی آند سربی( جهت بهبود خواص مکانیکی و الکتروشیمیایی)

 • الکترولیت: اسید سولفوریک

03
02
 • باتری لیتیم – یون:

 • مواد کاتدی نیکل منگنز کبالت اکسید (NMC):

 • سولفات ها: نیکل – منگنز- کبالت

 • اکسیدها: نیکل – منگنز- کبالت

 • مواد کاتدی لیتیم آهن فسفات (LFP):

 • کربنات لیتیم

 • هیدروکسید لیتیم

 • آند : گرافیت