EV-4S

ساختار

  • EV-5S با ۲۵۰% عمق آج، بیشترین عمق آج موجود را دارد.

  • EV-4S 150% عمق آج، ۵۰% بیشتر از حالت استاندارد آج دارد.

  • آج این تایرها با سطح صاف بوده و در برابر برش و پارگی گل در معادن زیرزمینی مناسب است.

  • طراحی کلاسیک با مقاومت بالا در برابر ضربه و بریدگی

Size TRA
Code
Ply
Rating
Service
Index
Standard
Rim
Tread
Depth
(mm)
Tread
Depth
(32nd)
TT/TL
23.5R25 E4/L4 ★★ 185B——————

195A2

19.50/2.5 53.0 67 TL
750/65R25 E4/L4 ★★ 190B——————

202A2

24.00/3.0 53.0 67 TL
فارسی