بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت, گاز ,پالایش و پتروشیمی 11 الی 14اردیبهشت 1398 محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت, گاز ,پالایش و پتروشیمی 11 الی 14اردیبهشت 1398 محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

نمايشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران به‌عنوان بزرگ‌ترین رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شرکت‌های توانمند داخلي و خارجي درزمینه‌ی صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي برپا مي‌گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا شركت‌هاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست‌اندرکاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت‌وسوی رشد اين صنعت، فعاليت‌ها و نوآوري‌هاي آتي خود را هدايت نمايند

فارسی