آمونیوم کلراید (نشادر)

کاربردها

  • کود
  • شیشه
  • باطری خشک
  • آبکاری (پاک کننده سطوح)

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Value (wt%)
NH4 Cl 99.51 %
IRON 0.001 %
Heavy Metal (ASPb) 0.0005 %
SULPHATES 0.02 %

بسته بندی

بسته ۲۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی