ساکرالوز

کاربردها

  • عامل شیرین کننده

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Value
Melting Point 186°C (366.8°F)
Boiling point decomposes
Water solubility (20 oC) 283 gr/lit
Specific Gravity 1.587 (Water = 1)

بسته بندی

در کیسه‌های 25 کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی