سدیم استئارات

کاربردها

  • افزودنی خوراکی

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Property Value
Density 1.02
Melting Point (°C) 245 To 255
Flash Point (°F) 90
Cloud Point (°F) n / a
Acid Pickling HCI & HCI / HF mixtures

بسته بندی

محصولات مرتبط

فارسی