سدیم ساخارین

کاربردها

  • غذا
  • آبکاری

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Standard Value
Melting Point 226 – 230 ˚C 227.7 – 228.9 ˚C
Description White Crystals
Content 99.0 – 101 % 99.18
Loss On Drying ≤ 15 % 13.08 %
Arsenic ≤ 2 ppm < 2 ppm
Heavy Metal ≤ 10 ppm < 5 ppm
Foreign ≤ 10 ppm < 10 ppm

بسته بندی

بسته ۲۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی