سدیم لوریل سولفات

کاربردها

  • آبکاری (خیس کننده)
  • شوینده

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Value
Active Matter Content 95.4 %
Petroleum Ether Extract 0.85 %
Inorganic Salt 2.25 %
NaCl 0.07 %
Water 1.43 %

بسته بندی

بسته ۲۰ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی