سدیم متابی سولفیت

کاربردها

  • تصفیه فاضلاب
  • رنگ
  • کاغذ
  • آبکاری

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Parameter Unit Technical Grade Food Grade
Na2S2O3 gr/100gr 96.0 97.5
SO2 gr/100gr 64 66
S2O3-2 gr/100gr 0.025
PH (10 %) 4.0 – 4.8 4.0 – 4.8
Chloride mg/kg 50
Pb mg / kg 10 > 10 >
Pb (Cd,Cu,Cr,Pb,Zn) mg / kg < 2 (each)
Iron mg / kg 10 < 10 >
Insoluble Matter gr/100gr 0.05

بسته بندی

بسته ۲۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی