سدیم گلوکونات

کاربردها

  • دیرگیری بتن

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Property Unit Value
Specific Gravity To Water 0.8
Melting Point °C 206
pH (1 % Solon / Water) Unity 10

بسته بندی

محصولات مرتبط

فارسی