سولفات مس

کاربردها

  • کود شیمیایی
  • پوشش‌دهی (آبکاری)

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Chemical Composition (wt%)
99.2% Copper Sulphate (CuSO4 x 5H2O)
0.018 Ferrum (Fe)
<0.050 Sulfuric (Acid)
<0.020 Insoluble (residue)
0.0034 Arsenic (As)
25.25 Copper (Cu)

بسته بندی

بسته ۲۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی