سولفات نیکل

کاربردها

  • آبکاری

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Electroless grade Electroplating grade
Ni 22.3 % Ni 22.3 %
Co < 5 ppm Co 10 ppm
Cu 1 ppm Cu 2 ppm
Fe 1 ppm Fe 2 ppm
Cd 1 ppm Cd 2 ppm
Zn 1 ppm Zn 2 ppm
Pb 1 ppm Pb 2 ppm
Insoluble in H2O < 50 ppm Insoluble in H2O < 80 ppm
As < 1 ppm
Ca < 5 ppm
Mg 90 ppm

بسته بندی

بسته ۲۰ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی