سیانید روی

کاربردها

  • آبکاری

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Value (%)
Zn 55 min
Cn 44 min
Fe 0.001 max
Pb 0.001 max
Cd 0.0001 max
Cu 0.0005 max
Moisture 0.1 max

بسته بندی

بسته‌های ۱۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی