شمش روی

کاربردها

  • گالوانیزاسیون گرم
  • آبکاری روی

ویژگی‌های شیمیایی

Chemical Composition (wt%)

99.9968 Min Zinc
0.0019 Max Lead
0.0002 Max Cadmium
0.0005 Max Iron
0.0003 Max Copper
0.0001 Max Tin

بسته بندی

شمش در ابعاد مختلف

محصولات مرتبط

فارسی