شمش قلع

شمش قلع ( TIMAH - اندونزی )

01
02

کاربردها

  • آبکاری
  • شیشه‌گری
  • فولاد
  • ریخته‌گری
  • باطری‌سازی

ویژگی‌های شیمیایی

Chemical Composition (wt%)

99.9490

Sn

0.0062

As

0.0027

Pb

0.021

Bi

0.0044

Cu

0.0017

Sb

0.0035

Fe

0.0024

Ni

0.0010

Co

0.0002

Ag

بسته بندی

شمش ، پالت در اندازه‌های دلخواه

شمش قلع ( MSC - مالزی )

02
03

کاربردها

  • آبکاری
  • شیشه‌گری
  • فولاد
  • ریخته‌گری
  • باطری‌سازی

ویژگی‌های شیمیایی

Chemical Composition (wt%)

99.860

Sn

0.015

As

0.045

Pb

0.026

Bi

0.028

Cu

0.013

Sb

0.006

Fe

0.004

Ni

0.002

Co

0.001

Ag

بسته بندی

شمش ، پالت در اندازه‌های دلخواه

محصولات مرتبط

فارسی