فلز بیسموت

کاربردها

  • آلیاژسازی
  • لحیم‌کاری

ویژگی‌های شیمیایی

Chemical Composition (wt%)

99.995

Bi

5

Ag

2

As

<1

Cu

<1

Fe

<1

Pb

<1

Sb

<1

Zn

بسته بندی

شمش

محصولات مرتبط

فارسی