نمک راشل

کاربردها

  • آبکاری
  • شیشه

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Specification
Item Limit Result
Content 98.0 % ≥ 98.75 %
Chloride (Cl) 0.005 % ≤ < 0.005 %
Heavy Metals 0.001 % ≤ < 0.001 %
Sulphate (SO4) 0.03 % ≤ < 0.03 %
Arsenic 0.002 % ≤ <0.002 %
Reaction Of Water Solution Passed Passed
Insolution 0.01 % ≤ 0.0068 %

بسته بندی

بسته‌های ۲۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی