هیپوفسفیت سدیم

کاربردها

  • آبکاری

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

NaH2PO2. H2O 100 % min
Na2HPO3 0.3 % max
Ca 0.004 % max
Fe 0.0001 % max
Chloride (Cl) 0.01 % max
As 0.0001 % max
Pb 0.0002 % max
pH value 6 – 8

بسته بندی

بسته ۲۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی