کربوکسی متیل سلولز

کاربردها

  • دیرگیری بتن و استحکام آن

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Property Value
Density (gr / cc) 1.5 – 1.6
Viscosity Index Variable
pH 6.5 – 8.5
Pour Point (°C) -12

بسته بندی

محصولات مرتبط

فارسی