کلرید نیکل

کاربردها

  • آبکاری

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Typical (wt%) Guaranteed (wt%)
Nikel 24.66 % > 24.00 %
Arsenic < 0.0005 % < 0.0010 %
Cobalt < 0.0002 % < 0.0010 %
Cadmium 0.00004 % < 0.0010 %
Copper < 0.00005 % < 0.0010 %
Iron < 0.0001 % < 0.0010 %
Lead < 0.0001 % < 0.0005 %
Zinc < 0.00005 % < 0.0005 %
Insolubles < 0.0065 % < 0.0100 %

بسته بندی

بسته ۲۰ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی