گلیسیرین

کاربردها

  • دارویی
  • آرایشی بهداشتی
  • غذایی

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Parameters Specification Typical Result
Assay % 99.0 – 101.0 99.8
Water content 0.01 max <0.01
Chlorine, ppm 10 max <10
Sulfate, ppm 20 max <20
Heavy metals (as Pb),ppm 5 max <0.1
Impurities 0.025 max
Ethylene Glycol <0.025
Glycerol% 99.7 99.8

بسته بندی

بشکه‌های ۲۵۰ کیلوگرمی
گالن‌های ۲۰ لیتری

محصولات مرتبط

فارسی