مواد افزودنی آبکاری

کاربردها

  • آبکاری
  • شوینده
  • کاغذ

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Value
NaOH 99.39 %
Na2CO3 4705 ppm
NaCl 252 ppm
Na2SO4 30 ppm
Fe 1.4 ppm
Ni 1.5 ppm

بسته بندی

بسته ۲۵ کیلو گرمی

محصولات مرتبط