کاربردها

  • آبکاری

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Value
SnSo4 99 %
Total tin Content 55 %
Divalent tin Content 54.5 % ± 0.5 %
Other Element < 0.1 %

بسته بندی

بسته ۲۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط