افزودنی ها و پیش سازها

کاربردها

  • بهبود دهنده بنزین

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Proprety Unit Value
Purity Wt % 99.5 min
Water Content Wt % 0.1 max
Acidity (As Acitic Acid) Wt % 0.015
Aldehydes (As EHA) Wt % 0.05 max
Sulfuric Acid Color Apha 50 max
2 – Ethyl 4 – Methyl Pentanol Wt % 0.4 max
Color Apha 10 max
Odour Qualitative Mild

بسته بندی

محصولات مرتبط