محصولات

حوزه‌های فعالیت گروه صنایع رانیــز

  • تحویل مطابق زمان بندی

    فعالیت گروه صنایع رانیــز در خصوص تامین اقلام مورد نیاز مشتریان طی سالیان، متوالی همواره بر پایه تحویل طبق زمان بندی مدون بر اساس رضایت صاحبان صنایع استوار بوده است.

  • ملاحظات زیست‌محیطی

    گروه صنایع رانیــز با توجه به همکاری با برندهای بزرگ و مطرح شیمیایی و فلزات (Vale, Timah, MSC, Umicore) که با شعار صنعت سبز متعهد به محیط‌زیست فعالیت خود را آغاز نموده، همواره سعی در ملحوظ داشتن استانداردهای زیست‌محیطی با توجه لزوم پایبندی به اصل پنجاهم قانون اساسی در تأمین ملزومات صنعت داخلی داشته است. در این خصوص، سعی شده است که استانداردهای زیست‌محیطی رعایت شده و حتی‌الامکان مواد دوستدار محیط‌زیست به‌ ویژه مواد زیست‌ تخریب‌ پذیر (biodegradable) به صنعت پیشنهاد و ارائه گردد.

فارسی