09

عموما حجم صنعت فولاد یک کشور به عنوان مهمترین شاخص توسعه صنعتی آن ارزیابی میگردد.  گروه صنعتی رانیز در خصوص تامین ملزومات حیاتی این صنعت در زمینه های پوشش دهی و مواد افزودنی به شرح زیر مبادرت می ورزد:

 • ورق قلع اندود (Tin plate): شمش قلع

 • پوشش دهی ورق گالوانیزه: مواد تنظیم کننده پوشش، ضخامت و ظاهر پوشش از قبیل روی، سیلیسیم و فسفر

 • انواع اسید ها (فرایند اسید شویی نورد گرم): هیدروکلریک، سولفوریک

 • مواد افزودنی :
  تامین مواد افزودنی واجد کارکردهای مشخص شامل:

 • منگنز: بهبود سختی و چقرمگی (Toughness) فولاد

 • کربن: بهبود سختی فولاد

 • آنتیموان: بهبود جوش پذیری و مقاومت خوردگی

 • آرسنیک: تنظیم چقرمگی

03
06
 • سایر افزودنی‌ها
  (کروم، کبالت، آلومینیوم، سدیم، کلسیم، منیزیم) :

تنظیم و بهبود خواص کلی مانند:
قابلیت ماشین کاری،
مقاومت شیمیایی،
دانه‌بندی،
فنریت،
مقاومت تنشی و کرنشی و …