02

صنعت شیشه و فرایند تولید آن از اهمیت بسزایی در نقشه راه صنعت کشور برخوردار است. توجیه اقتصادی این صنعت در داخل مشتمل بر فراوانی کانی‌های دولومیتی، فلدسپار، سنگ آهک و سیلیس و نیاز مبرم بازار داخلی به صنعت شیشه و همچنین بازیافت آن است. فعالیت عمده گروه صنایع رانیز در زمینه تامین ملزومات این صنعت مشتمل بر موارد زیر است:

  •  تامین بستر قلع خالص جهت انجماد شیشه مذاب با ضخامت مشخص.

  • گدازآورها: کربنات ها و سیلیکات های سدیم و پتاسیم

  • تثبیت کننده ها: اکسید های دو ظرفیتی شامل باریم ، منیزیم، کلسیم، سرب و روی

  • تصفیه کننده فیزیکی (حذف حباب های بزرگ): سولفات سدیم، کلرات سدیم

  • تصفیه کننده شیمیایی (حذف حباب های کوچک): آرسنیک، آنتیموان

04
08

سایر افزودنی ها :

انواع‌ اسید‌ها: هیدروکلریک،‌ فسفریک، سولفوریک، هیدروفلوئوریک،

نیترات نقره، بوراکس، نیترات سدیم، اکسید منگنز، اکسید سرب، آمونیوم بیکربنات، جیوه، اکسید نقره، فسفات، اکسید کبالت و کادمیوم، اکسید سریم، اکسید بور