01

حصول ویژگی‌های مطلوب ترکیبات فلزی در فازهای جامد و پودری، نیاز به آلیاژسازی، آمیژان سازی، بهینه‌سازی ترکیب درصد اجزاء و همچنین عملیات حرارتی ترکیبات را اجتناب ناپذیر می‌سازد. در این راستا، گروه صنایع رانیز در تامین مواد در زمینه‌های زیر فعالیت دارد :

۱- آلیاژ جامد

۲- آلیاژ پودر فلزی

۱- آلیاژ جامد فلزی :

 • اجزاء آلیاژ مسکوکات بر پایه نیکل : نیکل – مس – روی

 • آلیاژهای کاپرونیکل : نیکل – مس – روی – آهن – منگنز

 • آلیازهای برنجی : مس – روی

04
05

۲- آلیاژ پودر فلزی :

 • فرو آلیاژها :
  فروکروم
  فرومنگنز
  فروسیلیسم
  فروآلومنیوم
  فرومولیبدن
  فرو وانادیم