صنعت لحیم کاری از اهمیت ویژه ای در صنایع بویژه در صنعت الکترونیک برخوردار است و انتخاب نوع لحیم مناسب با توجه به شاخص های آن بر حسب نوع مصرف میتواند راهگشای صنعت الکترونیک با توجه به حساسیت های ویژه آن باشد.

گروه صنایع رانیز طی سالیان اخیر در زمینه تامین ملزومات صنعت لحیم صنایع مرتبط را یاری نموده است. زمینه های عمده فعالیت و محصولات ارائه شده از طرف رانیز به قرار زیر است:

01
03
  • محصولات بدون سرب

  • محصولات لحیم سرب-قلع Sn63Pb37

  • برند آساهی

  • سیم و شمش لحیم