نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران 6 لغایت 9 مرداد 1398 محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران 6 لغایت 9 مرداد 1398 محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

احتراماً به استحضار می‌رساند، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در تاریخ 6 الی 9 مردادماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. با توجه به مشارکت گسترده شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی، این نمایشگاه به‌عنوان رخدادی مهم برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود

فارسی