اسید کرومیک

اسید کرومیک (Sisecam)

01
02

کاربردها

  • آبکاری
  • رنگرزی

ویژگی‌های شیمیایی

Specification Analysis Chemical Properties
99.7 min 99.8% CrO3
0.08 max 0.05% Sulfate, SO4
0.001 max 0.003 % max Chloride, Cl
0.01 max 0.003 % max Iron, Fe
3.6 – 4.4 App 1.0% (pH (10 g/L at 20 ̊ oC

بسته بندی

بشکه‌های ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی

اسید کرومیک (Lanxess)

02
01

کاربردها

  • آبکاری
  • رنگرزی

ویژگی‌های شیمیایی

Chemical Composition (wt%)
99.83 % CrO3
12 mg / kg Fe (Iron)
26 mg / kg Chloride (Cl)
35 mg / kg Sulfate(SO42-)
785 mg / kg Sodium (Na)
25 mg / kg Insoluble

بسته بندی

بشکه‌های ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی