دکستروز آبدار و خشک

کاربردها

  • تخمیری
  • شیرینی

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Value
De-Equivalent 99.5% min
Appearance White crystal or powder, odorless and a little sweat
Melting Point 146°C (294.8°F)
Boiling point decomposes
Specific Gravity 1.562 (Water = 1)
Acidity (ml) 1.2 max
Chloride% 0.02 max
Sulphate% 0.02 max
Iron% 0.002 max
Heavy metal% 0.002 max
Arsenic% 0.0002 max

بسته بندی

محصولات مرتبط

فارسی