سیترات سدیم

کاربردها

  • کنترل اسیدیته غذا
  • عمل کشسانی پنیر پیتزا
  • عنوان تنظیم کننده pH
  • به عنوان طعم دهنده در نوشابه های غیرالکلی و
    انواع آبمیوه‌ها و نوشابه‌های انرژی زا

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Test Result
Clarity & Color Of Solution Clear and Colorless
Acidity or Alkalinity Pass test
Oxalates 100 ppm
Chloride 20 ppm
Sulphate 50 ppm
Lead Pb 4.5 ppm
Arsenic 0.03 ppm
Mercury 0.03 ppm
CONTENT 99.92%

بسته بندی

در کیسه‌های 25 کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی