صفحه نیکل

نیکل ژاپن

01
02

کاربردها

  • آبکاری
  • آلیاژسازی
  • ریخته گری
  • فولاد

آنالیز شیمیایی

Chemical Composition (wt%)

99.99

Ni

0.002

Co

0.0004

Cu

<0.001

C

0.0001

Fe

<0.0001

S

<0.0001

Si

0.0003

Pb

<0.0001

Mn

بسته بندی

صفحه در ابعاد ۱۰×۶۰ و ۲۰×۶۰
صفحات فابریک با قابلیت برش در ابعاد مختلف

صفحه نیکل اینکو

01
02

کاربردها

  • آبکاری
  • آلیاژسازی
  • ریخته‌گری
  • فولاد

آنالیز شیمیایی

Chemical Composition (wt%)

>99.91

Ni

<0.06

Co

<0.001

Cu

<0.003

C

<0.0002

Fe

<0.0002

S

<0.001

As

<0.0002

Pb

<0.0001

Zn

بسته بندی

صفحه در ابعاد ۱۰×۶۰ و ۲۰×۶۰
صفحات فابریک با قابلیت برش در ابعاد مختلف

محصولات مرتبط

فارسی