فلز آنتیموان

کاربردها

  • شیشه
  • سرامیک
  • نیمه هادی

ویژگی‌های شیمیایی

Chemical Composition (wt%)

0.038

As

0.11

Pb

0.0018

Se

0.0048

Bi

0.0058

Fe

0.0021

Cu

99.83

Sb

بسته بندی

شمش

محصولات مرتبط

فارسی