فلز سیلکون

کاربردها

  • شیشه
  • سیمان

ویژگی‌های شیمیایی

Chemical Composition (wt%)

99.017

Si

0.387

Fe

0.079

Ca

0.371

Al

بسته بندی

شمش

محصولات مرتبط

فارسی