کربنات سدیم

کاربردها

  • غذایی
  • شیشه
  • کاغذ
  • شوینده

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Chemichal specification
Chemical formula Na2CO3
Density 2.53g/cm3(20 ̊C)
Molar mass 105.99g/mol
pH value 11.5 (50 g/l 25 ̊C)
Form Solid
Color White
Odor Odorless
Melting Point 854 ̊C

بسته بندی

کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی