کلرید روی

کاربردها

  • صنعت باطری
  • آبکاری
  • کشاورزی

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Item Value (wt%)
Zn Cl2 98.50
ZnO 1.8 – 2.2
SO4 0.01 % ≤
Ba 0.06 % ≤
Fe 0.0004 % ≤
Pb 0.0004 % ≤

بسته بندی

کیسه و بشکه ۲۵ کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی