کاربردها

  • آلیاژسازی
  • آبکاری

ویژگی‌های شیمیایی

Chemical Composition (wt%)

99.4

Cr

0.12

Si

0.012

C

0.001

Cu

0.002

Sb

0.001

Sn

0.18

Al

0.010

S

0.002

As

0.002

Zn

0.001

Co

0.12

O

0.15

Fe

0.003

P

0.0001

Bi

0.0008

Pb

0.036

N

بسته بندی

شمش – کلوخه

محصولات مرتبط